Hale Zimnogięte

Konstrukcja hal wykonywana jest na bazie otworowanych kształtownikow zetowych i łącznikow przykręcanych

za pomocą śrub na placu budowy. Hale posadawia się na płycie fundamentowej, ławach lub stopach

fundamentowych o wymiarach zgodnych z obliczeniami wynikającymi z warunkow gruntowych w miejscu budowy.

Maksymalny ciężar jednego elementu konstrukcyjnego nie przekracza 120 kg, a długość najdłuższych elementow

wynosi około 9,6 m. Przyjęcie takich gabarytow umożliwia transport elementow zwykłymi środkami transportu

samochodowego i ręczne złożenie konstrukcji. Sposob prefabrykacji, tj. niewielki ciężar elementow, gotowe

otworowanie przygotowanych kształtownikow, łączniki skręcane za pomocą śrub zwykłych o ujednoliconym

rozmiarze, łatwy sposob mocowania do podłoża za pomocą kotew HILTI - wszystkie te elementy koncepcji konstrukcji

pozwalają na szybkie złożenie budynku na placu budowy przez ekipę montażową bez specjalistycznego lub ciężkiego

sprzętu.

 

Elementy hali są zabezpieczone antykorozyjnie powłoką cynkową nakładaną metodą ogniową.

Konstrukcja szkieletowa hali pozwala na jej dostosowanie do potrzeb użytkownika poprzez wstawienie

dodatkowych ścian działowych pomiędzy słupami ramy ze standardowych elementow, wykonanie otworow

w poszyciu hal pomiędzy elementami nośnymi nie wpływając na stateczność konstrukcji. Urządzenia do wewnętrznego

transportu (wyciągi, suwnice) wymagają osobnych elementow nośnych niepowiązanych z konstrukcją hali.

Hala może być kryta płytami warstwowymi lub blachą trapezową.

 

Elementy konstrukcji hali są dostarczane wraz z instrukcją montażu oraz projektem konstrukcji i wartościami

obciążeń do zaprojektowania fundamentow. Ze względu na szereg możliwych rozwiązań dostosowanych

do indywidualnych potrzeb klienta, Balex Metal nie dostarcza projektu architektonicznego i zagospodarowania

terenu, projektu fundamentow, projektu obudowy oraz projektu instalacji wewnętrznych.

Jednakże istnieje możliwość wykonania dodatkowo projektu obudowy i dostosowania otworow w konstrukcji.

Konstrukcje stalowe Master Hale

Oferujemy budowę konstrukcji i hal stalowych wraz z projektowaniem, dostawą oraz montażem w tym również usługi montażowe poszczególnych elementów hal. W ich skład wchodzą obiekty przemysłowe, handlowe i sportowe oraz magazyny, a stalowa konstrukcja szkieletowa budowa obiektów pozwala na jej dostosowanie do specyficznych potrzeb i wymagań.